ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

Οι παρακάτω ενδεικτικές τιμές, αφορούν το ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΟΙΚΙΟ κάθε αποθήκης:

30€

40€

80€

60€

100€

50€

...και πολλά άλλα μεγέθη

Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές και μπορούν να μεταβληθούν αναλόγως την συμφωνία.

BOX-3

BOX-4

BOX-5

BOX-6

BOX-10

BOX-8